Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

ادامه روند ساخت میدان در خیابان رضوان

ادامه روند عملیات ساخت میدان در خیابان رضوان و تقاطع بلوار پلیس در حال اجرا است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آذرشهر: شهردار آذرشهر از ساخت میدان در خیابان رضوان تقاطع بلوار پلیس خبر داد و گفت : این طرح با هدف ارائه خدمات و کمک به کاهش بار ترافیکی و جلوگیری از سوانح رانندگی در حال ساخت است و افزود : برای اجرای این طرح اقدامات اولیه صورت گرفته است تعریض خیابان رضوان و در ادامه  زیر سازی و اسفالت ریزی  این خیابان در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم  با اجرای این طرح بخشی از بار ترافیکی و مشکلات عبور و مرور و تردد شهروندان کاهش یابد.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...