Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

آماده سازی بستر خاک

به منظور افزایش سرانه فضای سبز و زیبا سازی منظر شهری عملیات آماده سازی بستر خاک روفوژ‌ها معابر اصلی سطح شهر در حال اجرا است.

.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...