Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

بازدید استاندار از مبادی ورودی و خروجی شهرستان آذرشهر

استاندار آدربایجان شرقی از مبادی  ورودی  و خروجی شهرستان آدرشهر بازدید کرد و در جریان روند غربالگری مسافران و ضد عفونی خودروها در ورودی آدرشهر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آذر شهراستاندار آدربایجان شرقی از مبادی  ورودی  و خروجی شهرستان آدرشهر بازدید کرد و در جریان روند غربالگری مسافران و ضد عفونی خودروها در ورودی آدرشهر قرار گرفت.

سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...