Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

بازدید میدانی از بازار هفتگی

بازدید میدانی معاون فرماندار و شهردار آذرشهر و رییس شبکه بهداشت شهرستان آذرشهر از بازار هفتگی و اگاه سازی مستقیم مردم با خطرات ویروس کرونا

.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...