Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

عملیات هرس درختان سطح شهر

عملیات هرس درختان توسط نیروهای فعال و زحمتکش واحد فضای سبز منطقه اجرا شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری آذرشهر: عملیات هرس ،فرم دهی و مرتب کردن درختان ودرختچه‌های زینتی در معابر و بلوارهای سطح شهرآغازشد.

به همت  معاونت خدمات شهری و به منظور محدود کردن رشد و کوتاه ساختن ارتفاع درختان عملیات سم پاشی و جوان سازی درختان مسن از طریق حذف شاخه‌های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه‌های جدید،ایجاد تعادل بین شاخه و ریشه ،حذف شاخه‌های مزاحم ،حفظ و تامین سلامت گیاه،ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون شاخه‌ها و پراکندگی مناسب نقاط متراکم به منظور زیبایی و رشد مناسب و ایده ال درخت انجام می‌شود.
گفتنی است رسیدگی و نگهداری از انبوه درخت‌های کاشته شده یکی از کارهای فضای سبز شهرداری برای مناسب سازی چهره درشهر است و از این رو طی سال نسبت به آبیاری ،کود دهی و هرس درختان اقدام می‌شود.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...