Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

صدعفونی و گندزدایی سرای کشمشچی

 سرای  خشکبار کشمشچی آذرشهر  توسط نیروهای زحمتکش آتش نشانی ضدعفونی و گندزدایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آذرشهر : در ادامه عملیات ضدعفونی کردن فضاهای عمومی سطح شهر، نیروهای آتش نشانی   به دستور و تاکید  شهردار آذرشهر  سرای کشمشچی را جهت رفاه و سلامت شهروندان ضدعفونی کردند..سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...