Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

جریمه عدم پرداخت سالیانه عوارض خودرو

عدم پرداخت سالیانه عوارض خودرو مشمول 2 درصد جریمه ماهیانه می‌شود.

شهردار آذرشهر گفت: چنانچه عوارض خودرو در موعد مقرر خود پرداخت نـشود، مشمول ۲ درصد جریمـه به ازای هرماه تأخیر خواهد شد.
محمدرضا ایمانی با اشاره به بند «ب» ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بر اساس قانون مذکور، مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ  ۱٫۵ در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی (وارداتی) براساس قیمت‌های مندرج در جداولی که سازمان مالیاتی کشور اعلام می‌کند به حساب شهرداری محل فعالیت واریز کنند و چنانچه این عوارض در موعد مقرر خود پرداخت نـشود طبق بند الف تبصره 3 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مشمول ۲ درصد جریمـه به ازای هرماه تأخیر خواهد شد.
ایمانی افزود: شهروندان می‌توانند با پرداخت سالیانـۀ عوارض خودروی خود از مزایای عدم شمول ۲ درصد جریمـۀ ماهانـه برخوردار شوند.
وی به اشاره به ورود افراد سودجو در این زمینـه، گفت: برخی افراد گمان می‌کنند که جرایم آنها قابل بخشودگی است و یا می‌توانند عوارض خود را در شهرهای دیگر با مبلغ پایین‌تر پرداخت نمایند، اما کسانی‌که به این افراد مراجعه می‌کنند، مطمئن باشند دچار ضرر و زیان خواهند شد، زیرا درصورت برگشت به شهر محل دریافت عوارض باید بـه طور مجدّد این عوارض را طبق قانون پرداخت کنند.
شهردار آذرشهرادامه داد: مالکان برای پرداخت عوارض می‌توانند به شهرداری مراجعه کرده و عوارض را پرداخت کنند.شهروندان باید در نظر داشته باشند با پرداخت این عوارض در سازندگی شهر مشارکت می‌کنند و سبب می‌شوند عمران و آبادی شهر، سرعت بیشتری به‌خود بـگیرد.وی درخصوص موارد مصرف عوارض خودرو، گفت: درآمد حاصل‌از این عوارض، صرف بهبود عبور و مرور، حمل و نقل و بهبود محیط شهری می‌شود.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...