Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

احداث کانال بتنی جهت هدایت آب های سطحی در انتهای خیابان نیروگاه

عملیات احداث کانال بتنی برای هدایت آب‌های سطحی به طول 220 متر در دوطرف  مسیر انتهای خیابان نیروگاه  اجرا می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شهرستان آذرشهر عملیات احداث کانال بتنی جهت هدایت آب‌های سطحی و آب‌های مسیل  به طول 220 متر در دو طرف مسیر خیابان انتهای نیروگاه و پشت اداره جهاد کشاورزی توسط نیروهای زحمت کش خدمات شهری و اجرایی در حال انجام است.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...