Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

ترمیم و پیاده رو سازی خیابان نیروگاه

عملیات پیاده رو سازی خیابان نیروگاه به سمت اتوبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری آذرشهر اجرای عملیات کف سازی و پیاده رو سازی سطح شهر با هدف استاندارد سازی معابر و بهبود عبور و مرور و افزایش رفاه شهروندان مسیر خیابان نیروگاه به سمت اتوبان پیاده رو سازی و ترمیم و اصلاح کف سازی توسط نیروهای زحمت کش خدمات شهری و اجرایی در حال انجام است.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...