Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

رنگ آمیزی جداول خیابان ها سطح شهر

جداول خیابان‌های سطح شهر جهت افزایش ایمنی عبور و مرور و زیبا سازی توسط شهرداری آذرشهر رنگ آمیزی می‌شود. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری آذرشهر به منظور ایجاد دید مناسب در حاشیه خیابان‌ها و آگاهی رانندگان از مسیر حرکت  و همچنین زیبایی و تمیزی شهر جداول خیابان‌ها و معابر رنگ آمیزی می‌شوند.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...