Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

بازدید مدیر کل راه و شهرسازی استان از پروژه های در دست اجرا

مدیر کل راه و شهرسازی استان از طرح‌های عمرانی در دست  اجرای  شهر آذرشهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آذرشهر  مدیر کل راه و شهرسازی استان از طرح‌های عمرانی در دست اجرا بازدید کرد . یکی از این پروژهای در حال اجرا جدول گذاری کنارگذر بزرگراه آذرشهر و عجب شیر است که توسط نیروهای زحمتکش خدمات شهری و اجرایی شهرداری آذرشهر در حال اجرا است  گفتنی است این جدول کشی از مسیر سه راهه گوگان و مسیر قدیم  روستای  آخی جهان ادامه دارد.

 

سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...