Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

جلسه برنامه ریزی نمایشگاه توانمند سازی بانوان

جلسه برگزاری نمایشگاه توانمندسازی بانوان با حضور معاون فرماندار و امور بانوان فرمانداری ، رییس اداره صنعت و معدن و تجارت و رییس اتاق اصناف و عضو شورای اسلامی و شهردار آذرشهر برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری آذرشهر جلسه برنامه ریزی نمایشگاه توانمندسازی بانوان با حضور معاون فرماندار و امور بانوان فرمانداری ، رییس اداره صنعت و معدن و تجارت و رییس اتاق اصناف و عضو شورای اسلامی و شهردار آذرشهردر شهرداری آذرشهر برگزارشد . در این جلسه در مورد زمان و مکان و نحوه برگزاری این  نمایشگاه ه تصمیم گرفته شد.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...