Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

ترمیم جدول و پل گذاری کوی مهران

ترمیم جداول و پل گذاری کوی مهران واقع در میدان ساعت توسط نیروهای زحمت کش خدمات شهری و اجرایی انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری و اجرایی از عملیات ترمیم جداول و پل گذاری کوی مهران واقع در ضلع شرقی میدان ساعت خبر داد . معاونت خدمات شهری هدف از اجرای این عملیات را  جلوگیری از آبگرفتگی معابر در هنگام بارندگی و هدایت آب‌های سطحی عنوان کرد و جهت کسب رضایت شهروندان بهبود رفت و آمد و عبور و مرور شهروندان در اولویت برنامه‌های مجموعه این شهرداری قرار دارد .


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...