Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

گزارش تصویری از لایروبی و نخاله برداری مسیر قوری دره

 گزارش  تصویری از مراحل لایروبی و نخاله برداری مسیر قوری دره که به دستور شهردار آذرشهر توسط نیروهای زحمت کش خدمات شهری و اجرایی  به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از باران‌های پیش روصورت گرفته است
سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...