Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر

عملیات لکه گیری آسفالت خیابان‌ها و معابر اصلی شهر

عملیات لکه گیری آسفالت معابر اصلی سطح شهر با هدف مناسب سازی سطوح خیابان‌ها و بهبود تردد خودرو‌ها و ایمنی در عبور و مرور شهروندان با نزدیک شدن ایام نوروز با هدف رسیدن به استاندارد‌های مطلوب شهری و در راستای جلب رضایت همشهریان معابر و خیابان هایی که نیاز به ترمیم و بهسازی دارند با اولویت بندی لکه گیری و آسفالت خواهند شد.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...