Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

گیر کردن حلقه انگشتر در دست کودک

گیر کردن حلقه انگشتری در دست کودک 
حضرتی گفت: ساعت 21:40  (روز جمعه) بیست و هشت دی ماه شهروندی به همراه کودکی که از تورم دست رنج میبرد به ایستگاه آتش نشانی شهرداری آذرشهر مراجعه کردند.
مأمورین ابتدا با رعایت نکات ایمنی و با استفاده ا ز دستگاه انگشتر بر، انگشتر را بریده و با ابزار مخصوص انگشتر ر ا ا ز دست جدا نمود ه و بعد از ارائه نکات ایمنی به کار خود پایان دادند.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...