Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

دیدار رانندگان مینی بوس های شهری با مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری آذرشهر

دیدار رانندگان مینی بوس‌های شهری با مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری آذرشهر

دراین دیدار صمیمی  رانندگان و مدیر عامل سازمان به تبادل افکار جهت خدمات رسانی هر چه بهتر به شهرونداندن عزیز پرداختند.

درپایان رانندگان آقایان ابوالفضل برزگر(راننده خط شهری ۲۲) حسن قنبری (راننده خط شهری ۳) محمدمحمدحسینی (راننده خط شهری۱۸)  به عنوان نماینده  راننده‌های خطوط شهری انتخاب شدند.سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...