Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

هرس زمستانه ی درختان در نقاط مختلف سطح شهر

هرس زمستانه‌ی درختان در نقاط مختلف سطح شهر  ازجمله پارک‌ها و بلوارها در حال انجام است.

با توجه به فرا رسیدن نوبت هرس زمستانه درختان سطح شهر ،بنا به دستور شهردار  پرسنل فضای سبز شهرداری آذرشهر برنامه هرس درختان را با نظارت و رعایت نکات فنی لازم آغاز نمودند.

این عملیات  با همکاری واحد فضای سبز و واحد خدمات اجرایی و شهری به همراه ماشین‌آلات سبک و سنگین در حال اجرا است . 

 این اقدام به منظور:

-محدود کردن رشد و کوتاه کردن ارتفاع درخت جهت تسهیل در عملیات سم پاشی و...

-جوان کردن درختان مسن از طریق حذف شاخه‌های پیر و وادار نمودن درخت به تولید شاخه‌های جدید

-ایجاد تعادل بین شاخه و ریشه

-حذف شاخه‌های خشک،مزاحم،آفت زده و بیمار،شکسته

-ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به درون شاخه‌ها و پراکندگی نقاط متراکم به منظور زیبایی

لازم به ذکر است این عملیات در در نقاط مختلف سطح شهر ازجمله پارک‌ها و بلوارها  آغاز و ادامه دارد.سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...