Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

دیدار رییس دانشگاه پیام نور آذرشهر و مسئولین با شهردار آذرشهر

در این دیدار رییس دانشگاه پیام نور انتصاب شهردارآذرشهر را تبریک گفت و برخی از مشکلات و مسائل بررسی وراهکارها و زمینه‌های همکاری فی ما بین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 در این دیدار ھمچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت ھا و توانمندی ھای دانشگاه و شھرداری در راستای دستیابی به اھداف و منافع مشترک تأکید شد.سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...