Responsive image
دسترسی
دسترسی اختصاصی
نفشه
وضعیت آب و هوا
درحال بارگزاری...

بازسازی و تعمیر دیوار پارک موتوری

دیوار محوطه  پارک موتوری واقع در خیابان مهرآباد به علت نشت آب تخریب شده بود که توسط نیروهای زحمتکش خدمات شهری و اجرایی تعمیر و بازسازی شد.


سایر مطالب از بخش روابط عمومی

درحال بارگزاری...


درحال بارگزاری...